پمپ هیدرولیک دنده ای کاپرونی

81 تومان

جهت گردش شفت: چپ گرد،راست گرد

فلنج: سرو ته آلومینیوم

جنس بدنه: آلومینیم

ماکزیمم فشار لحظه ای:175 bar

ماکزیمم دور: 2000 rpm

حجم :19 CM3/rev

جریان در 1500 دور: 27.36 l/min

ماکزیمم جریان: 45.6 l/min