بلبرینگ کامل پمپ 9 پیستون

بلبرینگ ها به دو دسته ماشینی و صنعتی تقسیم می شوند.