پمپ هیدرولیک دنده ای کاپرونی

143 تومان

جهت گردش شفت: چپ گرد، راست گرد

فلنج: سر و ته آلومینیوم

جنس بدنه: آلومینیم

ماکزیمم فشار لحظه ای: 200 bar

ماکزیمم دور: 3500 rpm

حجم : 20 CM3/rev

جریان در 1500 دور: 30 l/min